Korte films | diverse jaren

Korte Klap | 2012

Gertjan Geugjes is wijkcoördinator in Alkmaar Overdie. Hij vertelt Рen zingt Рin Korte Klap het verhaal van een probleemgezin. Welzijnsorganisaties, gemeente en andere instanties bieden hulp, maar dat is weinig effectief georganiseerd. Een film van Adelheid Roosen.

15-Love & Helend Collectief | filmstills | 2012

De eerste 5 filmstills komen uit ’15-Love’. Still 6 t/m 8 komen uit ‘Helend collectief’. Tot slot een beeld van de video-installatie van ‘Helend Collectief’ in debatcentrum De Balie in Amsterdam in 2012.¬†